ИЗВЪНГАБАРИТЕН ТРАНСПОРТ

Извънгабаритен транспорт
Изпълнението на транспортен проект, включващ извънгабаритен превоз, може да се окаже трудна задача, особено за клиенти с доставчици пръснати из целия свят в следствие на общата глобализация.

Oбработваме всякакви типове извънгабаритни товари без значение от размерите, теглото и вида на стоката. Без значение дали става въпрос за единично движение или цялостен транспортен проект до различни дестинации – ние ще подкрепим бизнеса Ви и свързания транспорт с него.

Понякога товарите трябва да се съберат от няколко страни, да бъдат доставени в трета, където е организиран хъб за товарене на линеен кораб, за да може доставката да се извърши в най-кратки срокове и в съответствиe с планирания график. Така избирането на коректния логистичен партньор за осъществяването на подобни проекти може да се окаже жизнено важно за Вашия успех.

Ние сме тук, за да Ви консултираме и да Ви предложим най-ефективното, безопасно, своевременно и конкурентно решение, което да Ви придвижи една стъпка напред пред Вашите конкуренти. С нашия собствен опит и този на нашите глобални партньори, ние можем да осигурим специално разработено транспортно решение за Вашия товар и съответното му изпълнение.

Нашият професионален наръчник включва следните дейности свързани с извънгабаритния транспорт:Извънгабаритен транспорт

Консултация и оценка на риска
Обследване на маршрута
Определяне на местата за претоварване и нужното оборудване(когато е необходимо)
Определяне на най-ефективното, безопасно и конкурентно транспортно решение
Предоставяне на оферта с подробно пояснени всички условия
Сключване на договор и изпълнението му
Управление на проекта

Нашите основни дейности:

Пристанищни операции – товарене, разтоварване, спедиция и документация
Укрепване на товари на база добрата морска практика и калкулация за стабилност
Инспекция на товара преди и по време на товарене/разтоварване
Складиране и преопаковане/поставяне в каси
Митнически формалности
Автотранспорт с широка гама от техника до 24 оси
Оглед на маршрут и пътни разрешителни
Обработка на военна техника
Обработка на опасни товари, включително и ИМО 1
Товарене и укрепване на извънгабаритни товари във Флат Рак или Опън Топ контейнери
Чартиране на кораби до 10000 dwt
Чартиране на кораби река-море
Речен транспорт със самоходни и несамоходни баржи по канала Рейн-Майн-Дунав
Мултимодален транспорт
Морски и карго застраховки
Кранова дейност и претоварна дейност без кранове – с помощта на пневматични крикове и приплъзване