МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

мултимодален транспорт

Мултимодалният е най-бързо развиващия се сегмент в транспорта. В днешната конкурентна икономическа среда само иновативен подход може да те отличи измежду останалите.

Как може да се транспортира единичен тежък колет от Балканите до Северна, Южна Америка, Африка или Далечния Изток?

Отговорът е мултимодален транспорт. Използвайки речния път Рейн-Майн-Дунав ние можем да доставим товара с камион до речно пристанище, да го натоварим на речен кораб и да го изпратим до Западно Европейско пристанище с линейни отплавания до Северна, Южна Америка, Африка или Далечния Изток. Комбинацията от камион с речен кораб и избора на подходящото пристанище за претоварване може да изведе нашето решение една крачка пред конкуренцията.

Как бихте превозили извънгабаритен товар, който не е подходящ за директен автотранспорт по Европейските пътища или директния автотранспорт би бил по-скъп, ако са нужни конвой и премахване на инфраструктурни препятствия през целия маршрут?

Ние просто можем да превозим товара Ви до най-близкото речно пристанище, да го натоварим на речен кораб и да го разтоварим на най-близкото пристанище до получателя на товара откъдето бихме го доставили с камион до вратата на крайния получател.