ПРИСТАНИЩНО АГЕНТИРАНЕ

пристанищно агентиране

МултиПро Фрейт ЕООД се осигурява висококачествено обслужване с лично отношение към корабособственици, корабни оператори и чартьори. Професионалният ни и опитен екип се стреми към съвършенство при предоставяне на хъсбъндинг, протекционно или пълно агентиране на всякакъв вид кораб в пристанище Варна или Бургас.

С дейността ни като агенти, изпълняваме ролята на свързващо звено между изпращач, превозвач и получател на товара. Акцентът ни като агенти се основава на инициативност, открита и ясно комуникация и непрестанен поток от нужната информация за постигане на добавена стойност към бизнеса на нашите клиенти.

Ние сме на разположение 24/7, 365 дни в годината. Това предполага бърз и професионален отговор на запитванията на нашите принципали.

Моля да се свържете с нас за повече информация относно пристанище Варна и Бургас, както и за Проформа Дисбурсмент.