СТАНДАРТИ

стандарти МултиПро Фрейт ЕООД винаги работи в съответствие с приетата политика по качество, здраве, безопасност и околна среда и винаги се стреми да гарантира, че дейността се изпълнява ефикасно, но по-важното стриктно в съответствие с общоприетите изисквания. Високите стандарти по отношение на качеството, здравето, безопасността и околната среда са жизнено важни за успеха и просперитета на фирмата и затова те са неделима част от ежедневната ни работа. МултиПро Фрейт ЕООД поддържа високи професионални и етични стандарти на работа, поддържайки професионално членство към Institute of Chartered Shipbrokers в Лондон, като имаме в екипа официални членове, т.нар MICS.

Сертификати