ФРАХТОВАНЕ

Фрахтоване

МултиПро Фрейт ЕООД осигурява международен морски транспорт на сухи товари – насипни и генерални, извънгабаритни товари и контейнери.

Предоставяме експертно и възможно най-доброто решение за Вашия тежък товар и други специални транспортни задачи. Имаме постоянен досег с глобалния пазар и винаги можем да намерим подходящото предложение за транспортните изисквания на Вашия специфичен извънгабаритен товар, било то кран, метални изделия, оборудване за сондажи, вятърни турбини, оборудване за електрически централи и друг тежък или високо-обемен товар.

Партньорството ни с корабособстеници ни дава достъп до модерна флота от кораби с всякакво приложение, както и влекачи и баржи за дейности свързани с тежки товари по целия свят.

Екипът ни е на разположение за осъществяване на морски транспортен проект по отношение на:

Тежки и извънгабаритни товари
Генерални товари / тръби / метални изделия
Подготовка на товарни операции

Обслужваме също и морско-речния транспортен сегмент ползвайки кораби с минимално газене и височина за достъп например до Каспийско море през Волго-Донския канал.